Pag-aralan  o    Wika:

Paano bigkasin ang pangalan

Alamin kung paano bigkasin ang unang pangalan sa iba't ibang bansa at wika.

o
Ang pangalan mo:
Kumuha ng pangalan ng pagbigkas