Pag-aralan  o    Wika:

Pangalan sa iba pang mga wika

Alamin kung paano tumutugma ang iyong pangalan sa pangalan sa ibang wika sa ibang bansa.

o
Ang pangalan mo:
Kumuha ng mga katulad na unang pangalan