Pag-aralan  o    Wika:

Paano bigkasin ang surname

Alamin kung paano bigkasin ang apelyido sa iba't ibang bansa at wika.

o
Ang iyong apelyido:
Kumuha ng pangalang apelyido