Pag-aralan  o    Wika:

Mga pangalang pangalan

Ang pinaka-karaniwang mga palayaw, mga alyas para sa isang pangalan sa iyong bansa.

o
Ang pangalan mo:
Kumuha ng mga palayaw