Pag-aralan  o    Wika:

Meike pinagmulan ng unang pangalan

Pinagmulan ng unang pangalan Meike. Kasaysayan ng pinagmulan ng unang pangalan Meike sa iba't ibang bansa at wika.

Pinagmulan ng unang pangalan Meike

Miriam >

Bibliyang Hebreo

Maria >

Bibliyang Griyego

Maria >

Bibliyang Latin

Maria >

Aleman


Maria >

Dutch

Meike >

Aleman (diminutival)


Meike >

Dutch (diminutival)

Buong puno ng unang pangalan Meike

Miriam >

Bibliyang Hebreo

 
 
Maria >

Bibliyang Griyego

 
 
 
Maria >

Griyego

 
 
 
 
Marika >

Griyego (diminutival)

 
 
 
Maria >

Bibliyang Latin

 
 
 
 
Maaria >

Finnish

 
 
 
 
 
Maarika >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
Maarja >

Estonian

 
 
 
 
 
Maarika >

Estonian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

Estonian (diminutival)

 
 
 
 
Mair >

Welsh

 
 
 
 
 
Mairwen >

Welsh (pagpaliwanag)

 
 
 
 
Máire >

Irish

 
 
 
 
 
Mairenn >

Irish (diminutival)

 
 
 
 
 
Máirín >

Irish (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Maureen >

Irish

 
 
 
 
 
 
 
Maureen >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurene >

Ingles (Bihira)

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
 
Mo >

Ingles (maikling porma)

 
 
 
 
 
 
 
 
Moreen >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
 
Reenie >

Ingles (Bihira) (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Irish

 
 
 
 
 
Maura >

Irish

 
 
 
 
 
 
Maura >

Scottish

 
 
 
 
 
 
Maura >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Mora >

Ingles (Bihira)

 
 
 
 
 
Moira >

Irish

 
 
 
 
 
 
Moira >

Scottish

 
 
 
 
 
 
 
Moyra >

Scottish

 
 
 
 
 
 
Moira >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Moyra >

Irish

 
 
 
 
Màiri >

Scottish

 
 
 
 
 
Mhairi >

Scottish

 
 
 
 
Malia >

Hawaiian

 
 
 
 
 
Maleah >

Ingles (Modern)

 
 
 
 
Mari >

Welsh

 
 
 
 
Mari >

Breton

 
 
 
 
Mari >

Estonian

 
 
 
 
 
Marika >

Estonian (diminutival)

 
 
 
 
Mária >

Hungaryn

 
 
 
 
 
Mara >

Hungaryn

 
 
 
 
 
Mari >

Hungaryn (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

Hungaryn (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

Hungaryn (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariska >

Hungaryn (diminutival)

 
 
 
 
María >

Espanyol

 
 
 
 
 
Marita >

Espanyol (diminutival)

 
 
 
 
 
Maritza >

Espanyol (Latin Amerikano) (diminutival)

 
 
 
 
María >

Galician

 
 
 
 
María >

Icelandic

 
 
 
 
 
Mæja >

Icelandic (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Italyano

 
 
 
 
 
Mariella >

Italyano (diminutival)

 
 
 
 
 
Marietta >

Italyano (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marijeta >

Croatian

 
 
 
 
 
Mimi >

Italyano (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Portuges

 
 
 
 
 
Mariazinha >

Portuges (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Catalan

 
 
 
 
 
Mariona >

Catalan (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Ona >

Catalan (maikling porma)

 
 
 
 
Maria >

Occitan

 
 
 
 
Maria >

Aleman

 
 
 
 
 
Maja >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Mareike >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariele >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Meike >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Mia >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Mitzi >

Aleman (diminutival)

 
 
 
 
 
Ria >

Aleman (maikling porma)

 
 
 
 
Maria >

Suweko

 
 
 
 
 
Maja >

Suweko (diminutival)

 
 
 
 
 
Majken >

Suweko (diminutival)

 
 
 
 
 
Mia >

Suweko (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Mia >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Mya >

Ingles (Modern)

 
 
 
 
 
 
Miia >

Finnish

 
 
 
 
 
My >

Suweko (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Norwegian

 
 
 
 
 
Maiken >

Norwegian (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

Norwegian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mia >

Norwegian (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Danish

 
 
 
 
 
Maiken >

Danish (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

Danish (diminutival)

 
 
 
 
 
Majken >

Danish (diminutival)

 
 
 
 
 
Mia >

Danish (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Faroese

 
 
 
 
Maria >

Dutch

 
 
 
 
 
Maaike >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Marieke >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariëlle >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariëtte >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Jet >

Dutch (maikling porma)

 
 
 
 
 
Marijke >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Marike >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariska >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Meike >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mia >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mieke >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Miep >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Mies >

Dutch (diminutival)

 
 
 
 
 
Ria >

Dutch (maikling porma)

 
 
 
 
Maria >

Frisian

 
 
 
 
 
Maike >

Frisian (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Maike >

Aleman

 
 
 
 
 
Mareike >

Frisian (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Romanian

 
 
 
 
Maria >

Ingles

 
 
 
 
 
Mariah >

Ingles

 
 
 
 
 
Mimi >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Finnish

 
 
 
 
 
Maija >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Mari >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marita >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Maritta >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Corsican

 
 
 
 
Maria >

Basque

 
 
 
 
 
Maia >

Basque (diminutival)

 
 
 
 
Marie >

Pranses

 
 
 
 
 
Manon >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Manon >

Dutch

 
 
 
 
 
Mari >

Suweko

 
 
 
 
 
Mari >

Norwegian

 
 
 
 
 
Mari >

Danish

 
 
 
 
 
Marianne >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Aleman

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Dutch

 
 
 
 
 
 
 
Marjan >

Dutch

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Suweko

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Norwegian

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Danish

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Finnish

 
 
 
 
 
 
Maryana >

Russian

 
 
 
 
 
Marie >

Aleman

 
 
 
 
 
Marie >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Maree >

Ingles (Bihira)

 
 
 
 
 
Marie >

Suweko

 
 
 
 
 
Marie >

Norwegian

 
 
 
 
 
Marie >

Danish

 
 
 
 
 
Marielle >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
Mariette >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
Marion >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marion >

Pranses (apelyido)

 
 
 
 
 
 
 
Marion >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Marion >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Marian >

Ingles

 
 
 
 
 
Marise >

Pranses (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marijse >

Dutch

 
 
 
 
 
Mary >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Mae >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Malle >

Medieval Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Mamie >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Mayme >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Mariel >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Marigold >

Ingles (Bihira) (sa pamamagitan ng kahulugan)

 
 
 
 
 
 
Marilyn >

Ingles (pagpaliwanag)

 
 
 
 
 
 
 
Maralyn >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Marilynn >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Marlyn >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Marylyn >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Merilyn >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Merrilyn >

Ingles (Bihira)

 
 
 
 
 
 
Marinda >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
May >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Mele >

Hawaiian

 
 
 
 
 
 
Mere >

Maori

 
 
 
 
 
 
Molle >

Medieval Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Molly >

Ingles (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mallaidh >

Irish

 
 
 
 
 
 
 
 
Mollie >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
 
Polly >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pollie >

Ingles

 
 
 
 
 
 
Myra >

Ingles

 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

Espanyol (Latin Amerikano)

 
 
 
 
 
 
 
 
Mayra >

Amerikano (Hispanic)

 
 
 
 
 
Mary >

Bibliya

 
 
 
 
 
Maylis >

Pranses (pagpaliwanag)

 
 
 
 
 
 
Mailys >

Pranses

 
 
 
 
 
 
 
Maëlys >

Pranses (naiimpluwensyahan ng tunog)

 
 
 
 
 
Meri >

Georgian

 
 
 
 
Marie >

Czech

 
 
 
 
 
Madlenka >

Czech (diminutival)

 
 
 
 
 
Maja >

Czech (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

Czech (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Lithuanian

 
 
 
 
Marija >

Latvian

 
 
 
 
Marja >

Dutch

 
 
 
 
Marja >

Finnish

 
 
 
 
 
Márjá >

Sami

 
 
 
 
 
Marjatta >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marjukka >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marjut >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
Marjo >

Finnish

 
 
 
 
Marjo >

Dutch

 
 
 
 
Miren >

Basque

 
 
 
 
Moirrey >

Manx

 
 
 
 
 
Voirrey >

Manx

 
 
 
Maria >

Lumang Simbahan Slavic

 
 
 
 
Mária >

Slovak

 
 
 
 
 
Maja >

Slovak (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

Slovak (diminutival)

 
 
 
 
Maria >

Polish

 
 
 
 
 
Maja >

Polish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marika >

Polish (diminutival)

 
 
 
 
 
Maryla >

Polish (diminutival)

 
 
 
 
 
Marzena >

Polish (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Croatian

 
 
 
 
 
Maja >

Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mara >

Croatian

 
 
 
 
 
Mare >

Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

Croatian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mojca >

Croatian (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Slovene

 
 
 
 
 
Maja >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Marica >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
 
Mojca >

Slovene (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Serbian

 
 
 
 
 
Maja >

Serbian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mara >

Serbian

 
 
 
 
 
Marica >

Serbian (diminutival)

 
 
 
 
Marija >

Macedonian

 
 
 
 
 
Maja >

Macedonian (diminutival)

 
 
 
 
 
Mare >

Macedonian (diminutival)

 
 
 
 
Mariya >

Russian

 
 
 
 
 
Manya >

Russian (diminutival)

 
 
 
 
 
Maria >

Russian (variant transcription)

 
 
 
 
 
Masha >

Russian (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Máša >

Czech

 
 
 
 
 
 
Maša >

Slovene

 
 
 
 
 
 
Maša >

Croatian

 
 
 
 
Mariya >

Ukrainian

 
 
 
 
 
Maria >

Ukrainian (variant transcription)

 
 
 
 
Mariya >

Bulgarian

 
 
 
 
 
Maria >

Bulgarian (variant transcription)

 
 
 
 
Marya >

Russian

 
 
 
 
Maryia >

Belarusian

 
 
Mariam >

Bibliyang Griyego

 
 
 
Mariam >

Georgian

 
 
 
Mariam >

Armenian

 
 
 
Mariami >

Georgian

 
 
Mariamne >

History

 
 
 
Mariana >

Portuges

 
 
 
Marianna >

Italyano

 
 
Marjaana >

Finnish

 
 
 
Jaana >

Finnish (maikling porma)

 
 
Maryam >

Arabic

 
 
 
Mariam >

Arabic (variant transcription)