Pag-aralan  o    Wika:

Kahulugan ng apelyido

Kahulugan ng huling pangalan: apelyido na ito sa iba pang mga wika, mga variant ng spelling at pagbigkas ng apelyido. Alamin ang kahulugan ng apelyido sa online.

o
Ang iyong apelyido:
Kumuha ng kahulugan ng apelyido