Pag-aralan  o    Wika:

Apelyido sa iba pang mga wika

Alamin kung paano tumutugma ang iyong apelyido sa apelyido sa ibang wika sa ibang bansa.

o
Ang iyong apelyido:
Kumuha ng katulad na apelyido