Pag-aralan  o    Wika:

Kahulugan ng pangalan

Ano ang kahulugan ng iyong pangalan sa ibang tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga parameter.

o
Ang pangalan mo:
Kumuha ng kahulugan ng pangalan