Pag-aralan  o    Wika:

Kahulugan ng apelyido

Ano ang ibig sabihin ng iyong apelyido sa iba pang mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang mga parameter.

o
Ang iyong apelyido:
Kumuha ng kahulugan ng apelyido