Pag-aralan  o    Wika:

Pangalan at pangalan ng apelyido

o
Ang pangalan mo:
Ang iyong apelyido:
Kumuha ng kabuluhan